Vilkår og Betingelser

Om United LEI

LEI, INC (LEI-nummer 984500FELECM64Z8T952), registreret i USA, opererer i Danmark under varemærket United LEI.

LEI, INC er et amerikansk databehandlingsfirma, der har specialiseret sig i behandling og formidling af oplysninger i forbindelse med LEI (Legal Entity Identifier)-registreringer på vegne af virksomheder eller juridiske enheder. Global LEI database håndteres af GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som er en overnational nonprofitorganisation med hovedkontor i Basel. Udstedelse af LEI-numre på vegne af GLEIF foretages af akkrediterede LOU (lokale driftsenheder).

Vi samarbejder med GLEIF-akkrediterede LOU’er om udstedelse, fornyelse og vedligeholdelse af LEI-numre. Vi samarbejder med den GLEIF-certificerede LOU RapidLEI (Ubisecure Oy), LEI-nummer 529900T8BM49AURSDO55

Service

1. United LEI behandler og formidler LEI-registreringsansøgninger på vegne af det ansøgende selskab eller den juridiske enhed. United LEI tilbyder registrering og vedligeholdelse og enhver automatisk fornyelse af LEI-numre på vegne af det ansøgende selskab eller den juridiske enhed.

2. Efter accept af vilkårene accepterer den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, at United LEI på vegne af den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed har tilladelse (fuldmagt) til at udføre registrering og vedligeholdelse af LEI-numre med en LEI udsteder LOU (Local Operating Unit). Den ansøgende forretning eller juridiske enhed accepterer også, at United LEI er autoriseret til at oprette, vedligeholde, forny og overføre ansøgerens eller den juridiske enheds LEI-nummer til en anden LOU, hvis dette ikke medfører omkostninger for den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed.

3. Ansøgeren bekræfter, at de har den fulde myndighed til at ansøge om LEI på den juridiske enheds vegne. Kode LEI har ret til at bede om et autorisationsbrev, der kan tjene som bevis for, at ansøgeren har ret til at ansøge om et LEI på den juridiske enheds vegne.

4. Ansøgeren er forpligtet til at sikre, at LEI-ansøgningen er entydig, dvs. at der ikke allerede er ansøgt om LEI-nummer til den samme enhed eller virksomhed. Hvis LEI-ansøgerfirmaet eller den juridiske enhed allerede har et gyldigt LEI-nummer, afvises ansøgningen af det respektive LOU. I dette tilfælde forbeholder United LEI sig retten til fortsat at opkræve gebyret til dækning af omkostningerne ved behandling af applikationen.

5. Ansøgeren er opmærksom og accepterer at give alle rettigheder til LEI, INC til at underskrive vilkårene og betingelserne for den valgte LOU. F.eks. kan servicevilkårene for RapidLEI findes her. Servicevilkårene blandt LOU’er er meget ens, da de alle følger GLEIFs retningslinjer.

6. Når ansøgningen er betalt, begynder Kode LEI at registrere eller forny LEI-koden.

7. LEI vil blive videresendt til kunden via e-mail, når processen er afsluttet

Priser og betalinger

Registrering

De aktuelle registreringsgebyrer kan findes på kodelei.dk hjemmesiden under underafsnittet “Priser“. Dette gebyr dækker den indledende registrering og oprettelse af et LEI-nummer samt vedligeholdelse og ændringer af registreringen i den valgte periode fra 12 til 60 måneder.

Beløbet betales med kreditkort. Ansøgningsprocessen starter ikke, før vi har registreret betalingen.

Fornyelse

Hvis LEI-registreringen ikke fornyes, udløber LEI-nummeret automatisk, efter at den købte fornyelsesperiode er udløbet (12–60 måneder). United LEI forbeholder sig retten til at kontakte LEI-ansøgerfirmaet eller den juridiske enhed ca. 2 måneder før udløbet af LEI-nummeret med en påmindelse om fornyelse. Kontakten oprettes via den mailadresse, der er angivet i forbindelse med oprettelsen.

LEI-ansøgerens ansvar

LEI ansøgerfirmaet eller den juridiske enhed garanterer, at alle oplysninger, der leveres til Kode LEI-tjenesten, er korrekte og opdaterede. Hvis der gives forkert eller forældet information, frasiger United LEI sig ethvert ansvar for forsinkelser i valideringsprocessen for LEI, der udsteder LOU på grund af manglende eller forkerte oplysninger. Ligeledes fraskriver United LEI sig ansvaret for omkostninger forbundet med manglende rapportering af ændringer til enheden eller virksomheden (virksomhedshandlinger), der kan påvirke vedligeholdelsen af LEI-nummeret.

LEI ansøgerfirmaet eller den juridiske enhed accepterer, at det er forpligtet til at rapportere alle relevante ændringer så hurtigt som muligt. Relevante ændringer er alle ændringer i de oplysninger, der gives til United LEI i forbindelse med den oprindelige LEI-applikation. Hvis LEI ansøgerfirmaet eller den juridiske enhed ikke løbende rapporterer relevante ændringer, fraskriver United LEI sig ethvert ansvar for økonomiske eller juridiske konsekvenser af manglende rapportering. LEI ansøgerfirmaet eller den juridiske enhed er forpligtet til at opdatere kontaktoplysninger, så Kode LEI har mulighed for at kontakte enheden.

United LEI forbeholder sig ret til at anmode om yderligere dokumentation, hvis en tredjepart registrerer sig for LEI-ansøgerens forretning eller juridiske enhed.

Ansvar for United LEI

United LEI verificerer og validerer, at oplysninger leveret af registranten er tilstrækkelige til den efterfølgende behandling af den enkelte LOU. Kode LEI vil kontakte registranten, hvis ansøgningen er ufuldstændig for at få yderligere oplysninger, der kan udfylde ansøgningen. Kode LEI gør en rimelig indsats for at undersøge, om LEI ansøgerenheden eller virksomheden ikke tidligere har fået udstedt et LEI-nummer. Kode LEI vil kontakte registranten senest 2 måneder før LEI-nummerets udløb, hvis den LEI-ansøgende enhed eller virksomhed.

Almindelige vilkår

Nuværende vilkår og betingelser kan ændres uden varsel. De gældende vilkår og betingelser kan findes under Vilkår og betingelser på virksomhedens hjemmeside. Væsentlige ændringer meddeles til den registrerede e-mailadresse, der er angivet af registranten. Under normale omstændigheder bør LEI ansøgerenheden eller -virksomheden forvente en samlet behandlingstid på 1 time til 24 timer fra ansøgningen er indsendt, indtil et gyldigt LEI-nummer kan indsendes. LEI ansøgerfirmaet eller den juridiske enhed accepterer, at det under særlige omstændigheder kan tage op til syv dage, før ansøgningen er afsluttet, og et gyldigt LEI-nummer kan indsendes.

Aflysning

For at ansøge om tilbagebetaling, kontakt lei@kodelei.dk. Refusion vil blive udstedt inden for 7 dage. Det kan tage op til 30 dage, før refusionen når frem. United LEI har ret til at opkræve et refusionsgebyr på 225 kr pr. refusion. United LEI har ret til at afvise enhver refusion, hvis ansøgningen er blevet registreret som endelig. Refunderingsperioden, som beskrevet under GLEIF RA Governance Framework, vil blive overholdt.

Offentligt tilgængelige data

Registranten accepterer, at oplysninger, der leveres til Kode LEI i forbindelse med oprettelsen af en LEI-registrering, vil blive vist og offentliggjort på GLEIF-webstedet.

Lovvalg

Gældende lov: Denne aftale og enhver tvist eller krav (inklusive ikke-kontraktlige tvister eller krav), der opstår af eller i forbindelse med det eller dets emne eller dannelse styres af og fortolkes i overensstemmelse med loven i England og Wales.

Jurisdiktion: Hver af parterne er uigenkaldeligt enige om, at domstolene i England og Wales har enekompetence til at bilægge enhver tvist eller krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller dens genstand eller dannelse.

Indholdsfortegnelse